20-й Unlim 500+. За победой без тормозов на Audi RS6