800 сил на пайпах в S8?! Да неужели! Строим честный Stage 3!